Centar kao partner u Globalnoj nedelji preduzetništva

Objavljeno utorak, 11 novembar 2008

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata učestvovao je na Globalnoj nedelji preduzetništva kroz sledeće aktivnosti:

Utorak (18. novembar 2008. godine) 11.00 -14.00 - Radionica: Asertivnost kao veština komunikacije

Četvrtak (20.novembar 2008. godine) 11.00 - 12.00 - Predavanje: Preduzetništvo kao šansa - jednake mogućnosti za sve

                                                     13.00 - 14.00 - Predavanje: Mogućnosti i ograničenja preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Petak (21.novembar 2008. godine) 10.00 - 13.00 - Radionica: Rad sa teškim ljudima

                                                    15.00 - 16.00 - Predstavljanja Evropskog Fonda za Balkan i programa za mlade: Mladi, politika, Balkan, EU - aktivizam ili nezainteresovanoist

Globalna nedelja preduzetništva je inicijativa otvorena za sve koji žele da je prihvate. Iako je Globalna nedelja preduzetništva globalna u osnovi, radi se o lokalnoj inicijativi koja treba da objedini običaje i preduzetničku kulturu svake od zemalja koje su prihvatile inicijativu. Od Argentine do Australije, Kirgistana do Kenije, preduzeća, privredne komore i univerziteti posvetiće se organizaciji aktivnosti putem kojih će se najbolji preduzetnici iz svake zemlje povezati sa mladim preduzetnicima i kroz koje će prikazati svoj preduzetnički talent i dosadašnje rezultate svog rada. Tokom jedne nedelje, od 17. do 23. novembra 2008. godine organizacije partneri sprovele su različite aktivnosti - od jednostavnih govora do iscrpnih takmičenja - zamišljenih da inspirišu, povežu, informišu, pomognu i pokrenu sledeću generaciju preduzetnika. Aktivnosti koje su organizovane u ovoj nedelji, bile one online ili direktne, bile su ograničene samo maštom i kreativnošću partnerskih organizacija i svih učesnika u ovim aktivnostima.

Detaljnije na sajtu www.ostvaritesvojeideje.org