Učvršćivanje veza između prosvete i tržišta rada

Objavljeno utorak, 16 decembar 2008

Analiza najnovijeg izveštaja Svetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti Srbije iz novembra 2008. godine pokazuje da je povezivanje prosvete i privatnog sektora jedna od ključnih oblasti kojoj bi Srbija trebalo da se posveti kako bi unapredila svoju ekonomsku konkurentnost.

Sa tim ciljem, USAID Projekat za razvoj konkurentnosti sarađuje sa osam univerzitetskih centara za razvoj karijere, uključujući univerzitete u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, univerzitet Singidunum (u Beogradu i Valjevu), Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) i Beogradsku otvorenu školu (BOŠ). Ovo je prva inicijativa USAID Projekta za razvoj konkurentnosti na unapređenju rada univerzitetskih centara za razvoj karijere u Srbiji, koji igraju važnu ulogu u povezivanju prosvete i privatnog sektora i time doprinose konkurentnosti Srbije.