Novi resursi od USAID-a

Objavljeno četvrtak, 15 oktobar 2009

Zahvaljujući donaciji USAID Programa za razvoj konkurentnosti, Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je za svoj prvi rođendan dobio nove resurse za korisnike.

Novi sajt Centra nudi:

  • Mogućnost pravljenja svog profila i ostavljanja biografije na sajtu Centra. Unesite na sajtu više informacija o sebi ili ostavite CV. Neka vas poslodavci lakše nađu!
  • Možete da pristupite opciji Download i skinete prezentacije kurseva i predavanja održanih u Centru.

Nove knjige i brošure Centru:

  • Uskoro mnoštvo korisnih, stranih i domaćih knjiga iz oblasti poslovnih veština, komunikacije i razvoja karijere. Pogledajte spisak pod odeljkom Biblioteka.
  • Uskoro nove brošure sa savetima pri zapošljavanju i razvoju karijere. Preuzmite ih u Centru ili pogledajte pod odeljkom E- savetnik.