Prezentacija Unisys коmpanije

Objavljeno četvrtak, 23 oktobar 2008

Unisys kompanija je održala prezentaciju u utorak, 28. оktobar 2008. godine sa početkom u 12.30 časova u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka (FTN).

Teme predavanja: Моgućnost zapošljavanja studenata u EU (www.unisys.com).

Stručna tema: Defect Management

Diskusija: pitanja i odgovori

Predavač: Zvonimir Dudan, predstavnik kompanije

Unisys је internacionalna kompanija koje posluje u preko sto zemalja širom sveta, a koja nudi različita rešenja iz oblasti informacionih tehnologija. Unisys nudi mogućnost zapošljavanja studentima i mladim stručnjacima. Pozivaju se svi zainteresovani studenti Ekonomskog, Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i studenti Fakulteta tehničkih nauka da prisustvuju predavanju i saznaju više o mogućnostima zapošljavanja u ovoj kompaniji, kao i o stručnim temama.