Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata na IT Week-u

Objavljeno četvrtak, 12 april 2012

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata učestvovao je na panel diskusiji "Kako skratiti put od amfiteatra do radnog mesta" u okviru IT Week-a u organizaciji AISEC-a. Centra je imao priliku da predstavi svoje aktivnosti koje su studentima dostupne, a bitne su za sticanje znanja i veština koja studenti nemaju priliku da steknu u toku studija zbog plana i programa koji je predviđen. Univerzitetski centar za razvoj karijere je predstavljala praktikantkinja Centra, Nevena Markov. Pored Centra na okruglom stolu su bili predstavnici poznati IT kuća i direktorka departmana.