Radionice Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata UNS u Zrenjaninu

Objavljeno četvrtak, 18 oktobar 2012

U okviru projekta "Korak po korak do zaposlenja" dana 17.10.2012. praktikanti Centra su održali tri radionice u Medicinskoj školi u Zrenjaninu. Teme koje smo obradili sa tri četvrta razreda su: pisanje CV-a, asertivna komunikacija i veštine samopredstavljanja. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u okviru Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini 2012. godini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine