Učešće na skupu „Evropski poslovni kompas u Srbiji“

Objavljeno četvrtak, 09 april 2009

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je uzeo učešće na skupu "Evropski poslovni kompas u Srbiji". Skup je održan 09.04.2009. godine.