Saradnja Univerziteta u Novom Sadu i Grada Novog Sada

Objavljeno petak, 18 januar 2013

Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković i gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević potpisali su 17. januara 2013. godine Sporazum o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Grada Novog Sada, na osnovu kojeg će biti realizovan program šestomesečne univerzitetske profesionalne prakse u javnim i javnim komunalnim preduzećima. Sporazum će biti realizovan u toku 2013. godina.

Cilj programa je da se studentima završnih godina fakulteta Univerziteta u Novom Sadu omogući da se neposredno upoznaju sa radom javnih i javnih komunalnih preduzeća i steknu potrebno radno iskustvo u toku studija, kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju.

Primer izgradnje sistema podrške uspostavljanju dugoročno održive saradnje Univerziteta i tržišta rada, predstavlja i aktuelni Tempus projekat „Interface“, u kojem učestvuje Univerzitet, a čiji su osnovni ciljevi da se poveća zapošljivost studenata nakon završetka studija, uvođenja programa doživotnog učenja (Lifelong learning, LLL), uspostavljanje univerzitetskog sistema kontinuiranog učenja i poboljšanja kvaliteta u obrazovanju.