Radionice Centra u okviru projekta "Korak po korak do zaposlenja"

Objavljeno petak, 14 decembar 2012

U okviru projekta "Korak po korak do zapošlenja", podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u okviru Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini 2012. godini, realizovane su tri radionice koje su imale za cilj obuku i pomoć mladima u što efikasnijem nalaženju posla nakon diplomiranja ili završetka srednje škole. Radionice su održane u četiri grada AP Vojvodine: Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin. Teme radionica su bile sledeće: „Pisanje CV-ja, motivacionog i propratnog pisma“, „ Veštine samopredstavljanja, razvoj karijere i virtualni intervju“ i „Asertivno-poslovna komunikacija“.

U okviru radionice „Pisanje CV-ja, motivacionog i propratnog pisma“ učesnici su stekli veštine pisanja CV-a, propratnog i motivacionog pisma. Takođe, spoznali su na koji način da izbegnu najčešće greške pri pisanju biografije i u kojim situacijama se piše propratno pismo.

Tokom radionice „Veštine samopredstavljanja, razvoj karijere i virtualni intervju“ učesnici su upoznati sa različitim vrstama intervjua, kao i kako da se pripreme za intervju sa poslodavcem. Saznali su i koja su to najčešća pitanja poslodavaca i značaj neverbalnog načina predstavljanja u toku intervjua.

Na sledećoj radionici pod nazivom „Asertivno-poslovna komunikacija“, učesnici iste su usvojili veštine prihvatanja i upućivanja kritike odnosno pohvale i upoznali se sa pojmom asertivne komunikacije.

Učesnici su imali prilike da nauče neke nove veštine koje ne bi imali prilike da dobiju u toku svog formalnog obrazovanja zbog veoma prebukiranog nastavnog plana i programa.