Univerzitet u Novom Sadu na Sajmu obrazovanja „Putokazi“

Objavljeno ponedeljak, 18 mart 2013

Na 9. međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ na Novosadskom sajmu tradicionalno je predstavljen Univerzitet u Novom Sadu, kao i većina fakulteta u njegovom sastavu. Posetioci Sajma imali su priliku da u „Ulici Univerziteta“, na jednom mestu i u neposrednoj razgovoru sa nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta UNS, saznaju o mogućnostima studiranja, studijskim programima i drugim aktivnostima naših fakulteta.

U toku trodnevnog Sajma obrazovanja „Putokazi“, koji je ove godine realizovan od 28. februara do 2. marta, pored pojedinačnih štandova fakulteta, na štandu Univerziteta predstavljeni su Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, UNESKO katedra za studije preduzetništva, Tempus projekti INTERFACE, Refless, GOMES i EQUI-ED i InMuSWB, kao i studentski projekti „Studentski vodič“ i „Kampus fest“.

Posebno uspešne su bili radionice Centra za razvoj karijere Univerziteta, čiji volonteri su održali po jednu radionicu svaki dan za zainteresovene posetioce Sajma. Teme radionica bile su iz standardnog opusa aktivnosti Centra, i to: „Pisanje motivacionog pisma“, „Pisanje CV-ja i propratnog pisma“ i „Profesionalna orijentacija“, a privukle su zainteresovane studente, srednjoškolce i osnovnoškolce koji su posetili Sajam. Radionice su vodile praktikantkinje Centra za razvoj karijere.

Pored toga, na štandu su predstavljene i aktivnosti u okviru nekoliko aktuelnih Tempus projekta u kojima učestvuje Univerzitet u Novom Sadu. Projekat „Interface – Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher-Education-Society Cooperation“ usmeren je na povećanje zapošljivosti univerzitetskih diplomaca, omogućavanje realizacije treninga u okviru programa doživotnog učenja za akademce i uspostavljanje kontinuiranog učenja i sistema za unapređenje kvaliteta na univerzitetima. Identifikacija i razvoj neophodnih struktura i kapaciteta za obavljanje aktivnosti karijernog vođenja, celoživotnog učenja i alumni aktivnosti podržane su upravo kroz ovaj projekat, a više informacija dostupno je na: www.interface.uns.ac.rs.

Univerzitet u Novom Sadu je koordinator Tempus projekta „Gomes – Governance and Management Reform of Higher Education in Serbia“, koji je jedan od sistemskih projekata usmerenih na dalju reformu visokog obrazovanja u skladu sa evropskim principima putem unapređenja strategije, politika i regulative u sistemu visokog obrazovanja, i modernizacije upravljanja i jačanja uloge univerziteta kao pogonske sile razvoja društva, kroz njihovu transformaciju u snažne integrisane institucije uključene u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA). Ciljevi i očekivani ishodi ovog projekta su: razvoj i primena modela integrisanog univerziteta na nacionalnom nivou; unapređenje uloge Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Konferencije univerziteta Srbije (KONUS); evaluacija i unapređenje sistema ESPB u odnosu na ishode učenja; priprema novih standarda za spoljašnje obezbeđenje kvaliteta u sistemu visokog obrazovanja; i nacionalni okvir kvalifikacija u visokom obrazovanju Srbije. Više informacija o Projektu nalazi se na interaktivnom sajtu www.gomes.uns.ac.rs.

Projekat „Refless – Reforming Foreign Language Studies in Serbia“ posvećen je reformi studija stranih jezika u Srbiji i njihovom usaglašavanju sa standardima Evropske unije. Osnovni cilj projekta je značajno unapređenje i usaglašavanje aktuelnih studijskih programa stranih jezika na svim univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru, u smislu njihove strukture, sadržaja, metoda nastave i ocenjivanja, kao i materijala na osnovnim i master studijama. Pored toga, projekat teži da ustanovi jasnu i komplementarnu strategiju za razvoj studija stranih jezika u skladu sa evropskim, regionalnim i međunarodnim razvojnim prioritetima, zatim da osmisli studijske module za previodice i tumače na osnovnim i master studijama, kao i dva master programa za studije srpskog jezika kao stranog na univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu. Više informacija o projektu na: www.refless.rs.

Projekat „EQUI-ED – Equal Access for All: Strengthening the Social Dimension for a Stronger European Higher Education Area“ usmeren je na nedovoljno zastupljene društvene grupe u visokom obrazovanju, te je osnovni cilj projekta povećanje raznolikosti i brojnosti studentskog tela kako bi vernije oslikavalo realnu strukturu društva. Konkretni ciljevi ovog projekta tiču se proširivanja obuhvata politika i poboljšanje zakonskog okvira za diverzifikaciju strukture i povećanje brojnosti studenata koji upisuju i završavaju studije, zatim ustanovljenje i institucionalizacija prakse prikupljanja podataka i njihove analize sa aspekta društvene dimenzije visokog obrazovanja, kao i utvrđivanje institucionalnog okvira za pružanje podrške studentskoj populaciji za jednak pristup visokom obrazovanju. Više o projektu na: www.equied.ni.ac.rs.

Projektom „InMuSWB - Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with European Perspective“, u kome je Univerzitet u Novom Sadu jedan od partnera, obuhvaćena je modernizacija studijskih programa na svim nivoima studija. Širi cilj projekta je doprinos reorganizaciji muzičkog visokog obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana, u skladu sa aktuelnim trendovima Evropske unije. Akademija umetnosti, kao jedan od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u ovom projektu angažovana je u radnim paketima koji uključuju: unapređenje postojećih studijskih programa Muzikologija i Etnomuzikologija (master akademske studije), organizovanje kurseva celoživotnog učenja i osnivanje Alumni udruženja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Više informacija o projektu: www.inmuswb.net.

Pored aktivnosti na štandu Univerziteta, ovogodišnji Sajam obeležilo je i uspešno održavanja prve zajedničke konferencije Univerziteta i Pokrajinske službe za zapošljavanje pod nazivom „Obrazovanje i zapošljavanje“, koja je održana 1. marta u Kongresnom centru Novosadskog sajma.