Program radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine - OTVOREN KONKURS

Objavljeno petak, 04 septembar 2015

OSNOVNE INFORMACIJE
Osnovni ciljevi radne prakse su:
- Omogućavanje učesnicima da se neposredno upoznaju sa radom Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji,
- Formiranje kruga stručnjaka sposobnih za izradu i implementaciju evropskih projekata.

Za uspešno obavljenu radnu praksu učesnicima Programa izdaje se sertifikat koji zajednički izdaju Univerzitet i Fond.

Trajanje radne prakse: oktobar 2015. - maj 2016.

 

Učesnici Programa (stažisti), imaju obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno. Rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.

Traženi profili učesnika su: jedan učesnik sa Pravnog fakulteta, dva sa Prirodno-matematičkog fakulteta, smer zaštite životne sredine, jedan sa Poljoprivrednog fakulteta i jedan sa Ekonomskog fakulteta.

Učesnik u Programu može da bude:
- student na završnoj godini osnovnih studija, apsolvent ili student magistarskih, odnosno master studija u školskoj 2014/15. godini.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- Popunjeni elektronski prijavni formular koji se nalazi na sajtu Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata (www.razvojkarijere.uns.ac.rs)
- CV (radna biografija) na srpskom i engleskom jeziku, obe verzije sa slikom u boji
- Skenirana potvrda od fakulteta o trenutnom statusu kandidata ili skenirana prva i poslednja strana indeksa, odnosno stranice gde je overen poslednji semestar.

ROK ZA PRIJAVU: 15. SEPTEMBAR 2015.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO PODNETE PRIJAVE NEĆE BITI RAZMATRANE.