Univerzitetski program prakse studenata u kompanijama Styos i AMB - kandidati u užem izboru

Objavljeno utorak, 22 decembar 2015

Univerzitetski progrаm profesionаlne prаkse studenаtа u Stylos-u i AMB Grafici

Kandidati u užem izboru

 

 Faza: INTERVJU

Kandidati se mole da u naznačeno vreme dođu na intervju u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu koji će voditi Selekciona komisija

 

 UTORAK, 29.12. u 10h

Multimedijalna sala, 1 sprat, Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđica 1)

 

 

 

Ime i prezime

Fakultet

Studijska grupa

Slađana Marković

Ekonomski fakultet u Subotici

Računovodstvo i revizija

Dragana Kuljanin

Ekonomski fakultet u Subotici

Računovodstvo i revizija

Vesna Lukić

Ekonomski fakultet u Subotici

Trgovina

Tatjana Nikolin

Ekonomski fakultet u Subotici

Računovodstvo i revizija

Marina Štefović

Ekonomski fakultet u Subotici

Marketing

Petra Atlagić

Ekonomski fakultet u Subotici

Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Nataša Varga

Ekonomski fakultet u Subotici

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Jelena Radojev

Ekonomski fakultet u Subotici

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Tamara Nanić

Ekonomski fakultet u Subotici

Evropska ekonomija i biznis

Svetlana Rakić

Ekonomski fakultet u Subotici

Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Željka Kusić

Ekonomski fakultet u Subotici

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Marijana Petrović

Ekonomski fakultet u Subotici

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Dijana Došić

Ekonomski fakultet u Subotici

Evropska ekonomija i biznis

Sandra Mihajlov

Ekonomski fakultet u Subotici

Trgovina

Ivana Antešević

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo

Ivana Oravec

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo

 

Jovana Jovančević

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo

Tamara Soro

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo

Milica Vidović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo

Jelena Vukojevic

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Grafičko inženjerstvo