Praksa u Univerzitetskom centru za razvoj karijere i savetovanje studenata - izabrani kandidati

Objavljeno utorak, 22 decembar 2015

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

о раду Селекционе комисије за избор учесника у Програму професионалне праксе студената у Универзитетском центру за развој каријере и саветовање студената

На основу интервјуа са кандидатима, Селекциона комисија је 17.12.2015. године донела

О Д Л У К У

о избору кандидата за учешће у Програму професионалне праксе студената у Универзитетском центру за развој каријере и саветовање студената

  1. Дијана Дошић                         Економски факултет у Суботици
  2. Младен Лукајић                     Факултет техничких наука у Новом Саду
  3. Јелена  Весић                            Филозофски факултет у Новом Саду
  4. Јелена Ђокић Филозофски факултет у Новом Саду
  5. Миљана Миланковић Филозофски факултет у Новом Саду
  6. Сања Владисављевић Филозофски факултет у Новом Саду

 

СЕЛЕКЦИОНА КОМИСИЈА

У Новом Саду, 17.12.2015. године