Odluka o izboru kandidata za učešće u Programu univerzitetske prakse - Grad Novi Sad 2016

Objavljeno utorak, 21 jun 2016

Одабрани кандидати за учешће у програму универзитетске професионалне праксе студената у градским управама и службама, јавним и јавним комуналним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач Град Нови Сад су:

 

Редни број

Назив градске управе и службе, јавног и јавно комуналног предузећа, установе и организације чији је оснивач Град

Име и презиме кандидата

Назив факултета

1.       

Градска управа за привреду

Невена Митић

Правни факултет

2.       

Градска управа за собраћај и путеве

Данијела Станковић

Факултет техничких наука

3.       

Градска управа за комуналне послове

Наташа Станковић

Правни факултет

Драгана Перишић

Економски факултет

Наталија Стојанов

Економски факултет

4.       

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Јефимија Бијелић

Факултет техничких наука

Сања Павловић

Факултет техничких наука

5.       

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“

Јована Стојановић

Правни факултет

6.       

Завод за здравствену заштиту студената

Тања Митић

Филозофски факултет

7.       

Јавно предузеће „Урбанизам“

Милена Живковић

Факултет техничких наука

Валентина Говедар

Факултет техничких наука

Емир Ибра

Факултет техничких наука

8.       

Градска библиотека у Новом Саду

Стефан Басарић

Филозофски факултет

Исидора Гатарић

Филозофски факултет

9.       

Градска управа за образовање

Јелена Ђорђевић

Економски факултет

10.   

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Светлана Ракић

Економски факултет

11.   

Градска управа за спорт и омладину

Даринка Мијатовић

Економски факултет

12.   

Градска пореска управа

Амра Чуљевић

Економски факултет

Честитамо примљеним кандидатима!