Odluka o izboru kandidata za učešće u Programu univerzitetske prakse - APV 2016

Objavljeno sreda, 22 jun 2016

Одабрани кандидати за учешће у програму универзитетске професионалне праксе студената у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, су:

 

НАЗИВ ОРГАНА

ФАКУЛТЕТ

КАНДИДАТ

Покрајински омбудсман

Правни факултет,

општи смер

Ерика Банчов

Правни факултет,

општи смер

Денис Пољак

Филозофски факултет,

социологија

Кристина Пејковић

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Филозофски факултет, психологија

Стефан Стојковић

Филозофски факултет, педагогија

Сања Владисављевић

Филозофски факултет, педагогија

Радмила Копуновић

Економски факултет, економија

Силвиа Золнај

Економски факултет, економија

Даринка Мијатовић

Правни факултет, општи смер

Наташа Станковић

Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

Правни факултет

Бојана Дошеновић

Завод за равноправност полова

АЦИМСИ (ОАС социологије)

Уна Јерковић

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

ФТН, заштита животне средине

Маријана Илић

ПМФ, хемичар

Давид Мараци

Правни факултет

Ивана Миловац

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Економски факултет

Наталија Стојанов

Правни факултет

Невена Митић

Покрајински завод за заштиту природе

ПМФ, геоинформатика

Предраг Пајић

ПМФ, биологија

Бојана Пушкар

ПМФ, екологија

Симона Расулић

ФТН, дипл. инж. геодезије

Мирослав Стричко

Покрајински завод за социјалну заштиту

Филозофски факултет, социологија

Милан Котарлић

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Економски факултет

Тамара Самарџић

Правни факултет

Јована Стојановић

Честитамо примљеним кандидатима!