Detalji poslodavca

  • Centar za razvoj karijere i savetovanje studenta UNS

  • Adresa: Dr Ilije Đuričića 3, Novi Sad
  • E-mail adresa: karijerauns@gmail.com
  • Web stranica: www.razvojkarijere.uns.ac.rs