Detalji poslodavca

  • Vip mobile d.o.o.

  • Adresa: Omladinskih brigada 21, Beograd
  • Kontakt telefon: Korisnički servis,telefon:060 1234,Fax:060 1235,Ko
  • E-mail adresa: Korisnički servis: e-mail:korisnickiservis@vipmobile.rs Korisnički servis/Poslovni korisnici: e-mail:poslovnikorisnici@vipmobile.rs Ponude za saradnju e-mail:ponude@vipmobile.rs Korporativne komunikacije e-mail:komunikacije@vipmobile.rs
  • Web stranica: www.vipmobile.rs
  • Traženi profili: Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti završne godine osnovnih akademskih studija sledećih fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet,
  • Budi Vip student! Projekat “Budi Vip student” pokrenut je u novembru 2007. godine i namenjen je talentovanim studentima koji žele da se usavršavaju u oblasti telekomunikacija u Srbiji i da se, kroz praksu, upoznaju sa poslovanjem jedne velike evropske telekomunikacione kompanije.