Detalji poslodavca

  • Sajam zaposljavanja i strucnih praksi-KONTEH

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
  • Kontakt telefon: +381 63 560 761,+381 69 180 61 53
  • E-mail adresa: olga.nisevic@konteh.org csaba.kovacs@konteh.org
  • Web stranica: www.konteh.org