Detalji poslodavca

  • Nacionalna sluzba za zaposljavanje

  • Adresa: Alberta Tome 2, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/488-55-00; 488-54-00,,Faks: 021/526-055
  • E-mail adresa: odgovori@nsz.gov.rs
  • Web stranica: www.nsz.gov.rs