Detalji poslodavca

  • Kancelarija za mlade Grada Novog Sada

  • Adresa: Zarka Zrenjanina 2, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021 4882 871
  • E-mail adresa: kzmnovisad@gmail.com
  • Web stranica: www.sio.novisad.rs/