Detalji poslodavca

  • Akademsko kulturno - umetničko društvo Sonja Marinković

  • Adresa: Vladimira Perića - Valtera 3, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/1450 798, 021/1458–022
  • E-mail adresa: akudsm@eunet.rs
  • Web stranica: www.akudsonja.org.rs