Detalji poslodavca

  • Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom - NSUSI

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/485-30-78
  • E-mail adresa: nsusi@pf.uns.ac.rs
  • Web stranica: www.uns.ac.rs/sr/studenti/nsush/index.htm