Detalji poslodavca

  • Studentska asocijacija Fakulteta tehničkih nauka

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
  • E-mail adresa: office@saftn.org