Detalji poslodavca

  • OEBS Misija u Srbiji

  • Adresa: Čakorska 1, Beograd
  • Kontakt telefon: telefon: +381 11 3606 100,fax: +381 11 3606 119
  • E-mail adresa: maja.micic@osce.org
  • Web stranica: www.osce.org/serbia