Detalji poslodavca

  • Savez studenata Pravnog fakulteta

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
  • E-mail adresa: sspf@pf.uns.ac.rs