Detalji poslodavca

  • Grad Novi Sad

  • Adresa: Trg slobode 2
  • Kontakt telefon: 021 420-066
  • E-mail adresa: nevenama@uns.ac.rs
  • Web stranica: www.novisad.rs/