Detalji poslodavca

  • Vojvodjanska banka

  • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 85b, 11070 Novi Beograd, Srbija
  • Kontakt telefon: +381 (0) 11 2098 728
  • E-mail adresa: marijana.tosev@voban.groupnbg.com
  • Web stranica: www.voban.co.rs/