Detalji poslodavca

  • Bjanko- Centar za komunikaciju

  • Adresa: Branislava Borote 21, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/493810
  • E-mail adresa: bjanko@eunet.rs
  • Web stranica: www.bjanko.co.rs