Detalji poslodavca

  • Best

  • Adresa: Karnegijeva 4, soba 9a Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  • E-mail adresa: beograd@best.eu.org
  • Web stranica: www.best.rs
  • Traženi profili: za obrazovne profile iz oblasti tehničkih i tehnoloških nauka, menadžmenta, ekonomije i zaštite životne sredine...
  • Organizuje se 16 različitih akademskih kurseva iz oblasti tehničkih i tehnoloških nauka, menadžmenta, ekonomije i zaštite životne sredine...