Detalji poslodavca

  • Nacionalna služba za zapošljavanje

  • Adresa: Beograd, Kralja Milutina 8, Beograd
  • Kontakt telefon: tel: 011 29 29 800; ,fax. 011 29 29 980
  • Web stranica: www.nsz.gov.rs