Detalji poslodavca

  • KONTEH sajam zaposljavanja i strucnih praksi

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
  • Kontakt telefon: +381 63 560 761
  • E-mail adresa: olga.nisevic@konteh.org
  • Web stranica: www.konteh.org