Detalji poslodavca

  • Gradska uprava za zaštitu životne okoline

  • Adresa: Rumenačka 110, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/ 421- 109
  • E-mail adresa: bernhard.kasper@denkstatt.at zivotnasredina@uprava.novisad.rs
  • Web stranica: www.environovisad.org.rs
  • Traženi profili: Potrebna je univerzitetska diploma (minimum Bachelor).
  • ECOprofit Novi Sad je program u okviru kojeg će se 40 zainteresovanih praktikanata kvalifikovati za Konsultante u ekološkom poslovanju. Program za praktikante traje 8 meseci i obuhvata: - 4 dana osnovne obuke kroz radionice, - 6 poludnevnih obuka (tokom 8 meseci) kroz praktičan rad - kao pomoćni konsultant u kompanijama u kojima se sprovodi ECOprofit program, - mesečne sastanake na kojima će se praktikanti pripremati za rad u praksi.