Detalji poslodavca

  • KPMG d.o.o. Beograd

  • Adresa: Kraljice Natalije 11, Beograd
  • Kontakt telefon: 011 20 50 576
  • E-mail adresa: jzubic@kpmg.com
  • Web stranica: info@kpmg.rs
  • Traženi profili: Do sada su se na praksu u KPMG-u uglavnom prijavljivali studenti Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i drugih fakulteta ekonomskog usmerenja, a kompanija planira da u praksu ubuduće uključi i studente nekih drugih fakuleta, kao što su Matematički ili Elektorotehnički.
  • Kroz praksu prođu 3 grupe praktikanata( min.20 studenata). Praksa je plaćena, plaćanje se reguliše preko omladinskih zadruga, a sam ugovor sa omladinskom zadrugom podrazumeva i osiguranje. O praksi u KPMG-u najviše se može saznati na prezentacijama koje se organizuju na fakultetima kao i na manifestacijama poput Career Days-a i Sajma praksi. Osnovne podatke o programu stručnih praksi studenti mogu da nađu i na web stranicama kompanije.