Detalji poslodavca

  • Srpska asocijacija menadžera

  • Adresa: Smiljanićeva 24, Beograd
  • Kontakt telefon: 011 308 76 04, ,fax:011 344 64 61
  • E-mail adresa: office@sam.org.rs
  • Web stranica: www.sam.org.rs