Detalji poslodavca

  • Centar «Srce»

  • Adresa: Novi Sad, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021/6623 393
  • E-mail adresa: vanja@centarsrce.org
  • Web stranica: www.centarsrce.org/