Detalji poslodavca

  • Novosadski humanitarni centar

  • Adresa: Arse Teodorovića 3, Novi Sad
  • Kontakt telefon: (021) 423 021, 423 024, 422 969
  • E-mail adresa: nshc@eunet.rs
  • Web stranica: www.nshc.org.rs