Detalji poslodavca

  • Centar za ratnu traumu Novi Sad

  • Adresa: Kosovska 7, 21000 Novi Sad, Novi Sad
  • Kontakt telefon: Kancelarija: +381 21 551 496
  • E-mail adresa: office@wartrauma.org
  • Web stranica: wartrauma.org