Detalji poslodavca

  • Apatinska pivara

  • Adresa: Milutina Milankovica 11a, 11070 Beograd, Beograd
  • Kontakt telefon: 011/3072-400
  • E-mail adresa: trainee.program@starbev.com
  • Web stranica: www.apa.imaposla.com