Detalji poslodavca

  • Fond „Evropski poslovi" AP Vojvodine

  • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021 483 0673
  • E-mail adresa: office@vojvodinahouse.eu
  • Web stranica: www.vojvodinahouse.eu
  • Traženi profili: Navedeno u aktuelnom konkursu.