Detalji poslodavca

  • Virtuelni grad

  • Adresa: Radnička 10/I, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 021 426-570; 021 524-980
  • E-mail adresa: http://www.virtualnigrad.com/
  • Web stranica: www.virtualnigrad.com/