Detalji poslodavca

  • Nemestic Studio

  • Adresa: Gavrila Principa 51 A, Sremska Kamenica, Novi Sad
  • Kontakt telefon: tel:021/4 756 756,fax: 021/4 756 756
  • E-mail adresa: studio@nemestic.com
  • Web stranica: www.nemestic.com