Detalji poslodavca

  • KPMG d.o.o Beograd

  • Adresa: Kraljice Natalije 11, Beograd
  • Kontakt telefon: 011 20 50 576
  • E-mail adresa: jzubic@kpmg.com hr.dep@kpmg.rs
  • Web stranica: www.kpmg.rs