Detalji poslodavca

  • CARNEX a.d.

  • Adresa: Kulski put 26, Vrbas
  • Kontakt telefon: +381 21 7953 630,,Kadrovsko odeljenje: tel: 021/79
  • E-mail adresa: info@carnex.rs
  • Web stranica: www.carnex.rs/