Detalji poslodavca

  • Klub studenata psihologije Transfer

  • Adresa: dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad
  • E-mail adresa: transferns@yahoo.com
  • Web stranica: transferns.webs.com
  • Klub studenata psihologije Transfer je studentska organizacija pri Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ideje nekoliko ambicioznih studenata o osnivanju ovakve organizacije ostvarile su se aprila 2001, kada je održana zvanična osnivačka skupština, usvojen Statut kluba i izabrani članovi Glavnog odbora. Od tada, KSP traNSfer je organizacija koja kroz aktiviranje studenata i šire društvene zajednice radi na afirmaciji struke i unapređenju znanja i studija, a kroz ostv