Detalji poslodavca

  • Evropsko udruženje studenata tehnike i tehnologije BEST Novi Sad

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovica 5, Novi Sad
  • E-mail adresa: novisad@best.eu.org
  • BEST Novi Sad je u članstvu BEST-a od novembra 2005. Od tada smo organizovali 25 projekata od čega su 12 projekata bili međunarodnog karaktera, dok su ostalih 13 projekata bili namenjeni isključivo studentima u Srbiji. Od 12 međunarodnih projekata organizovali smo 5 stručnih kurseva, i omogućili da malo više od 300 studenata Univerziteta u Novom Sadu poseti stručne kurseve u inostranstvu. Stručni kursevi su otvoreni za sve studente iz cele Evrope. Upravo zbog toga što BEST Novi Sad organizuje takve seminar