Detalji poslodavca

  • Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov

  • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, PMF, Novi Sad
  • E-mail adresa: dmiizg_bukurov@yahoo.com
  • Web stranica: www.branislav-bukurov.com
  • Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov osnovano je 23. novembra 1992. godine. Registrovano je 6. septembra 1996. godine i upisano u spisak nevladinih organizacija Srbije. Studenti geografije su se organizovali pod rukovodstvom dr Slobodana B. Markovića, tada studenta treće godine, a po uzoru na brojne klubove mladih istraživača širom naše zemlje. Sa ponosom Društvo nosi ime utemeljivača geografije kao nastavno-naučne discipline i osnivača Instituta za geografiju (danas Departmana), akademika Branislav