Detalji poslodavca

  • CESID - Centar za slobodne izbore i demokratiju

  • Adresa: Hadži Milentijeva 14, stan 4, Beograd
  • Kontakt telefon: 011 241 82 91
  • E-mail adresa: esid@cesid.org
  • Web stranica: www.cesid.org