Detalji poslodavca

  • Piraeus banka AD Beograd

  • Adresa: Trg Slobode 4, Novi Sad
  • Kontakt telefon: + 381 11 3024 000
  • E-mail adresa: banka@piraeusbank.rs
  • Web stranica: www.piraeusbank.rs/