Detalji poslodavca

  • AIK banka

  • Adresa: Bulevar Oslobođenja 5, Novi Sad
  • Kontakt telefon: 381 21 4800 300
  • E-mail adresa: aikns@aikbanka.rs
  • Web stranica: www.aikbanka.rs/